Przeglądy budowlane Bydgoszcz Przegląd, Powiat Bydgoski Kontrole okresowe technicznego stanu przeprowadzamy dokładnie i fachowo.85-066 Rzezczypospolitej 1-3 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Bydgoszcz. Przeglądy roczne Bydgoszcz, 5-letnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Bydgoszcz, ekspertyzy Wojciech Górka lukasz.kowalski@powiat.bydgoski.pl info@powiat.bydgoski.pl kujawsko-pomorskie 52 5835452

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza strona internetowa o przeglądach obiektów budowlanych jest dla właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży obowiązek dopilnowania aby budynek miał komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez profesjonalnych inspektorów posiadających uprawnienia buowlane bez oganiczań.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów centralnego ogrzewania.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Bydgoszcz
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Bydgoszcz
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Bydgoszcz
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Bydgoszcz
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Bydgoszcz

Do chwili obecnej wykonaliśmy ponad 300 kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Bydgoszcz
kontrole techniczne budynków Bydgoszcz

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Bydgoszcz Portal Bydgoszcz Miasto Bydgoszcz Przeglądy techniczne Bydgoszcz Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku monika9422 przeglądy budowlane bydgoszcz